Skip to main content

Missie en visie

Wij werken vanuit de overtuiging:

  • dat ieder mens een waardig en persoonlijk afscheid verdient

  • dat iedere nabestaande een afscheid verdient dat positief bijdraagt aan de verwerking van het verlies van een dierbare

Wij verzorgen en begeleiden met hart en ziel uitvaarten op persoonlijke en respectvolle wijze, passend bij iemands levensvisie, geloofsovertuiging, persoonlijke wensen en budget.

Daarnaast willen we vanuit onze rol een bijdrage leveren aan de verwerking van het verlies voor de nabestaanden, het ondraaglijke iets draaglijker maken…
Tevens willen we bijdragen aan een meer milieubewuste manier van uitvaartzorg, met respect voor mens en natuur.

Door nabestaanden worden we omschreven als: inlevend, liefdevol, professioneel, creatief, met een scherp oog voor (gevoelige) details, ontzorgend, samen met hen in alle rust het proces van afscheid doorlopend. Meer reacties kunt u lezen op over Memorum – nabestaanden over Memorum

Zoals de dag uit de nacht treedt, treedt het leven uit de dood Er is liefde die niet sterft

Toon Hermans