Skip to main content

Diversiteit en inclusie

We leven in een veranderende samenleving met veel verschillende levensstijlen, samenlevingsvormen en culturele achtergronden.

In een wereld die steeds diverser wordt, is het essentieel dat momenten van afscheid, verdriet en herdenking inclusief zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond, overtuiging, levensstijl en identiteit.

Het respecteren en omarmen van deze diversiteit betekent dat we ons bewust zijn van de behoeften en wensen van de overledene en de nabestaanden en daarbij een omgeving en sfeer creëren waarin iedereen zich gerespecteerd, welkom en gewaardeerd voelt.

Memorum heeft ruime ervaring met en aandacht voor:

  • Diversiteit en inclusie: verschillende culturele achtergronden, roze-, regenboog- en LHBTIQ+ uitvaarten

  • Een overlijden binnen samengestelde en/of multiculturele gezinnen en families

  • Een overlijden binnen gescheiden gezinnen (echtscheiding)

  • Alleenstaanden die geen partner/kinderen hebben en een klein netwerk om zich heen.

  • Het begeleiden van (jonge) kinderen en jongeren in de eerste fase van het afscheid

  • Het proces van afscheid bij zeer plotseling overlijden, bv. na een ongeval, misdrijf, zelfdoding of een hartinfarct

Een sfeer creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich welkom voelt