Skip to main content

In harmonie het leven loslaten

We weten allemaal dat we dood gaan. De weg ernaartoe is voor iedereen anders. En het moment van sterven ook: na een voltooid leven, onverwacht, in de bloei van het leven, na een ziekbed of op een zelfgekozen moment. Wanneer je weet dat je gaat sterven kunnen thema’s en vragen spelen over zingeving, loslaten, rust, afronding. Maar ook over verbinding, intimiteit, verzoening.

Bij stervensbegeleiding gaan de gesprekken niet over de dood maar over het leven, over zingeving, herinneringen, loslaten, dingen die je nog zou willen doen of niet meer kunt doen. Hoe ga je de tijd die je nog hebt invullen en met wie.

In mijn begeleiding heb ik daar aandacht en zorg voor, voor de mens die gaat sterven en voor de geliefden/naasten die achterblijven. Samen en apart. Omdat je in verschillende processen zit. Het kan troost en vertrouwen geven om daarover in gesprek te zijn en elkaar te blijven vinden. Zeker ook voor mensen die alleen zijn of het minder gemakkelijk kunnen delen met anderen bied ik deze begeleiding in deze fase van het leven en afscheid.

Sil van Hettema

Alleen via het pad van de nacht bereikt men het ochtendgloren

Kahlil Gibran