Skip to main content

Persoonlijke uitvaartwensen

Als u nog midden in het leven staat of als u weet dat uw levenseinde nadert, kan het fijn zijn om uw ideeën, wensen en de mogelijkheden over uw afscheid en uitvaart vast te leggen en te bespreken.

We zijn in onze westerse cultuur nog niet zo gewend om open en vrij over de dood te praten. Heeft u wensen en ideeën over hoe u uw uitvaart vormgegeven wilt hebben? Zijn uw naasten hiervan op de hoogte? Of bent u alleenstaand en hebt u geen mensen in uw omgeving met wie u dit kunt bespreken? Het kan rust geven als u uw persoonlijke uitvaartwensen heeft vastgelegd.

Memorum heeft hiervoor een boekje gemaakt met informatie en ruimte om uw persoonlijke ideeën en wensen te beschrijven. Stap voor stap loopt u het proces door en legt u vast wat u wilt. Heeft u op bepaalde punten geen uitgesproken voorkeur, dan kunt u ook aangeven dat u een aantal keuzes aan uw nabestaanden overlaat.

U kunt het boekje Persoonlijke Uitvaartwensen downloaden of per post toegestuurd krijgen. Ook is het mogelijk om in een (kosteloos) voorgesprek uw wensen en vragen met ons te bespreken en dit boekje samen in te vullen.

Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen

Sören Kierkegaard