Skip to main content

Afscheidsbijeenkomst

We begeleiden u stap voor stap naar het moment waarop definitief afscheid wordt genomen van uw dierbare. Ook hierin is heel veel mogelijk. Voor Memorum bestaat er geen ‘zo hoort het’. U kunt de uitvaart vormgeven zoals u wilt.

Ter inspiratie een aantal mogelijkheden:

  • U kunt kiezen voor een afscheidsceremonie of plechtigheid in intieme, kleine kring of met veel genodigden.

  • Wilt u een plechtigheid thuis, in de tuin, in het favoriete café, bij het uitvaartcentrum, crematorium of op een andere locatie met een speciale betekenis? U kunt ook kiezen voor een afscheid op verschillende locaties (bv. een grote(re) bijeenkomst voor genodigden en in kleine kring de overleden naar begraafplaats of crematorium brengen). Of de nazit/condoleance op een andere locatie dan de afscheidsbijeenkomst.

  • Wilt u een aparte gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen en condoleren (thuis of elders waar de overledene is opgebaard) 1 of meer dagen voorafgaand aan de plechtigheid, of liever schriftelijk en/of persoonlijk bij de plechtigheid? U kunt ook kiezen voor online condoleren en het delen van herinneringen en foto’s via een door Memorum gefaciliteerde condoleance-site.

  • Wilt u dat de afscheidsplechtigheid vastgelegd wordt op foto of video?

  • Wilt u een livestream voor vrienden/familie/belangstellenden die verder weg wonen of om andere redenen niet aanwezig kunnen zijn?

  • Hoe wilt u de overledene herdenken? Met woorden (door wie?), beelden (foto’s, videobeelden), muziek (favoriete muziekstukken, live muziek, zang), kunst (beeldend, poëzie) of anderszins?

  • Wilt u rituelen gebruiken ter herdenking van de overledene? Kijk hiervoor ook op inspiratie – rituelen.

  • Wilt u de genodigden nog iets te eten en/of drinken aanbieden? U kunt kiezen voor de traditionele koffie/thee/sapje maar ook voor een drankje en een hapje in stijl van de overledene, op de locatie van het afscheid op juist elders.

Heeft u andere ideeën en suggesties? Bespreek deze met ons. Er is veel meer mogelijk dan veel mensen denken. Memorum draagt graag bij aan ‘Afscheid op eigen wijze…’