Skip to main content

Afscheid en rituelen

Bij het vormgeven van een uitvaart is het waardevol om rituelen te kiezen die aansluiten bij de belevingswereld van zowel de overledene als de nabestaanden. Ze dragen bij aan het afronden van het leven en helpen de ziel van de overledene om de overgang naar een andere dimensie te maken. Daarnaast spelen rituelen een belangrijke rol in het verwerkingsproces van de nabestaanden.

Deze persoonlijke toevoegingen kunnen variëren van het ontsteken van een kaars, het kiezen van speciale bloemen, het (live) spelen van speciale muziek, het beschilderen van de kist, het op papier zetten en meegeven van afscheidswensen, een lintenritueel uitvoeren tot het delen van foto's en verhalen. Het gaat niet altijd om grootschalige rituelen; juist kleine, betekenisvolle gebaren kunnen een diepe impact hebben.

Meer over rituelen kunt u hier lezen.

Rituelen zijn als gedichten in de tijd, ze helpen ons om het verleden te verbinden met de toekomst

Lin Yutang