Skip to main content

Kinderen betrekken bij het afscheid

Ook kinderen kunnen te maken krijgen met afscheid en verlies. We kunnen ze deze verdrietige kant van het leven niet besparen, maar we kunnen ze wel zien en begeleiden in het afscheidsproces.

Kinderen kunnen geholpen worden door ze te vertellen en laten zien van wat er gaat gebeuren. En natuurlijk is ieder kind verschillend, maar vaak vinden ze het heel fijn om betrokken te worden en te helpen bij de dingen die gedaan worden: het uitzoeken of klaarleggen van de kleren, een tekening of briefje maken, de kist versieren, het sluiten van de wade of de kist, kaarsjes aansteken, bloemen leggen... Niks moet, alles kan.
Ook al zijn het emotionele gebeurtenissen, kinderen kunnen het beter aan als ze erbij betrokken worden, aansluitend bij hun ontwikkelingsfase en belevingswereld.

De veranderende samenlevingsvormen maken dat kinderen steeds vaker opgroeien in niet-traditionele gezinnen (bv. éénoudergezinnen, co-ouderschapsituaties, samengestelde gezinnen en andere gezinsvormen).

In alle situaties is het van belang om kinderen te betrekken bij het proces van afscheid. 

Wij zijn er om de volwassenen rond deze kinderen te adviseren en te begeleiden. Om mee te denken over dat wat er kan en mogelijk is. Om kinderen de ruimte te geven om hun eigen vorm te vinden hoe om te gaan met het afscheid, om hun vragen te beantwoorden, om aan te sluiten bij hun leeftijd en belevingswereld. We hebben op een vanzelfsprekende wijze oog voor de kinderen en een natuurlijke manier van omgaan met hen.

Ook na de uitvaart kunnen we een adviserende rol vervullen als het om verdere begeleiding van de kinderen gaat.

Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker

Kees van Kooten