Logo Memorum

Header met balk 3 Begeleiding

Wat te doen bij overlijden?

Na het overlijden kunt u in alle rust met de overledene samen zijn. Er is geen noodzaak snel te handelen. Op het moment dat u eraan toe bent, vraagt u de dienstdoende (huis-)arts te komen en kunt u ook contact met mij opnemen. 

De (huis-)arts stelt officieel het overlijden vast en overhandigt u 2 documenten die nodig zijn voor de aangifte van overlijden bij de gemeente. Ook bij overlijden in een verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis zal een arts het overlijden moeten vaststellen. 

In het eerste telefonische contact met mij zal ik uw wensen met u doorspreken over o.a. de laatste verzorging, opbaring thuis of elders, wensen over een kist of wade en eventuele bijzonderheden. Alles kan in rust worden gedaan, er is echt geen haast geboden.

Ook wanneer het overlijden in een verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis plaatsvindt, kan de overledene thuis opgebaard worden.

U kunt als nabestaande zelf aangifte van overlijden doen in de gemeente van overlijden; in de praktijk wordt dit vaak door de uitvaartverzorger gedaan.

Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om de uitvaartondernemer te bellen bij wie ze verzekerd zijn. Dat is niet zo. U hebt altijd de vrijheid om uw eigen uitvaartverzorger te kiezen. 

bolletjeOranje element met stip 72dpi

 

U bent altijd vrij in de keuze van uw uitvaartverzorger. Ook als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten kunt u mij inschakelen.