Logo Memorum

Header met balk 2 Advies

Kinderen betrekken bij het afscheid

Ook kinderen krijgen vroeg of laat te maken met afscheid door een overlijden.Dit kan een opa of oma zijn, een tante, een vader, een stiefmoeder, een buurman of iemand van de eigen leeftijd ((stief-)boertje of –zusje, vriend of vriendin).

De veranderende samenlevingsvormen maken dat kinderen steeds vaker opgroeien in niet-traditionele gezinnen (bv. éénoudergezinnen, co-ouderschapsituaties, samengestelde gezinnen en andere gezinsvormen).

In alle situaties is het van belang om het kind te betrekken bij het proces van afscheid. 

Memorum kind sil

Ik ondersteun de volwassen nabestaanden in hoe zij kinderen het beste kunnen begeleiden bij een overlijden. En ik geef in mijn begeleiding kinderen de ruimte om hun eigen vorm te vinden hoe om te gaan met het afscheid. Daarbij sluit ik aan bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en bied verschillende vormen aan: gesprekjes, symbolische handelingen verrichten (bv. kaarsjes aansteken, een tekening of ander dierbaar aandenken meegeven, de kist beschilderen of versieren), een herinneringsboek maken of ik geef een (voorlees)boek. Ook kijk ik samen met kinderen naar de dag van het afscheid en welke rol zij daarin willen hebben: bv. kaarsjes aansteken, een bloem neerleggen, een gedichtje voordragen of zelf muziek maken. Ook hier geldt: in principe is alles mogelijk.

Ook na de uitvaart houd ik contact en oog voor hoe het gaat met de kinderen en of er andere professionele hulp gewenst is.

bolletje

Oranje element met stip 72dpi

 

Aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld, een kind de ruimte geven om op een eigen manier afscheid te nemen