Logo Memorum

Header met balk 4 Uitvoering

Kinderen

vlinders op kist

Kinderen vragen bijzondere zorg en aandacht bij een overlijden.

Kinderen betrekken bij een afscheid: Wanneer iemand in de naaste omgeving van een kind overlijdt is het belangrijk om oog te hebben voor en aan te sluiten bij hun leeftijd en belevingswereld en hen ruimte te geven op hun eigen manier afscheid te nemen en te rouwen.

Het overlijden van je kind: Bij het overlijden van een kind is het van belang om de ouders liefdevol te begeleiden, maar ook de evt. broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere volwassenen en kinderen in de naaste omgeving.

bolletje